Στοχαστικές Μέθοδοι

Περιγραφή

Θεωρία Ανανέωσης - οριακά θεωρήματα, εξίσωση Wald, Κey Renewal Θεώρημα, διαδικασίες ανανέωσης με αμοιβές. Ημιμαρκοβιανές διαδικασίες - διακριτός χρόνος, συνεχής χρόνος, αμοιβές. Martingales, Kίνηση Brown.

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
10
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΣΜ24, 0746
X