ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 4-1-2016 έως 15-1-2016, ώρα 12.00-13.00. ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στΑ συνημμένΑ αρχείΑ.
 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X