ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X