Βαθμολογία_ΜΑΠ_ΣΕΠΤ_2017

Επισυναπτόμενο οι τελικοί βαθμοί σας.
Όποιος θέλει να δει το γραπτό του (Θα είναι και ο κ. Βασιλειάδης) μπορεί να έρθει την Πέμπτη 28/9/2017 στην αίθουσα Μ1 μεταξύ 11-12.
 

Τομέας: 
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
X