ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Καλούνται οι απόφοιτοι της πρόσφατης ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών που έχουν επιλεγεί στο ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και όσοι από τους επιτυχόντες αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων κατέχουν το πτυχίο τους και έχουν επιλεγεί με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. 468/27-9-2017, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στις 12-1.30 μ.μ. προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (διατίθεται από τη Γραμματεία ) 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών 4. Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος 5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίου (Lower, Proficency,κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας) 7. Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. (Δε θα χρειαστεί να προσκομίσει συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από σας μέλη ΔΕΠ) 8. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου πάσο.

X