ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό " (Fortran Τμήμα 1β) στις 21/12/2017

Η αναπλήρωση του μαθήματος  " Εισαγωγή στον Προγραμματισμό "  (Fortran Τμήμα 1β) 
για τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει την
 
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ώρα 9.00-12.00 , στην αίθουσα προπτυχιακών του εργαστηρίου. 
 
Ο διδάσκον
Παύλος Πορφυριάδης

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
X