Επιτροπές Τμήματος 2018-2019

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ι. Αντωνίου
Π. Τζουνάκης
ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φ. Πεταλίδου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ. Βαβατσούλας 
ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χ. Χαραλάμπους
Α. Σωτηριάδου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. Συσκάκης (Πρόεδρος)
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Σ. Σταματάκης
Α. Τζουβάρας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ. Μπετσάκος
Α. Συσκάκης
Γ. Τσακλίδης
Ι. Αντωνίου
Δ. Πουλάκης
Α. Πάπιστας
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Ραχώνης
Ε. Κάππος
Σ. Σταματάκης
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Χ. Χαραλάμπους
Ν. Καραμπετάκης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης Χ.
Ψαρουδάκης Γ.
Αφένδρας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μ. Μαριάς
Ι. Αντωνίου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Α. Φωτιάδης
Π. Γαλανόπουλος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Α. Πάπιστας
Χ. Ψαρουδάκης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Δ. Πουλάκης
Γ. Ραχώνης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Σ. Σταματάκης
Φ. Πεταλίδου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γ. Τσακλίδης
Γ. Αφένδρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Π. Αλβανός (αναπληρωματικός)
ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)
Χ. Χαραλάμπους
Α. Πάπιστας
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2018-2022)
Δ. Πουλάκης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2018-2022)
Δ. Πουλάκης
Γ. Ραχώνης
Α. Πάπιστας
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2018-2022)
Χ. Χαραλάμπους
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Α. Παπαδοπούλου
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Σ.Ε. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
Δ. Πουλάκης (Διευθυντής)
Ε. Κάππος
Α. Πάπιστας
Γ. Ραχώνης
Γ. Τσακλίδης
Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ. Σταματάκης (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Ι. Αντωνίου
Γ. Ραχώνης
Σ.Ε. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σ. Σταματάκης (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Ι. Αντωνίου
Γ. Ραχώνης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ι. Αντωνίου (Πρόεδρος)
Ν. Καραμπετάκης
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Π. Τζουνάκης
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ
Χ. Χαραλάμπους
Γ. Τσακλίδης
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αναμένεται έγκριση από την Πρυτανεία)
ΤΑΚΤΙΚΑ
Β. Καραγιάννης
Χ. Βαβατσούλας
Π. Τζουνάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Π. Αλβανός
Α. Χατζηφωτεινού
Π. Πορφυριάδης
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 90 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Χ. Χαραλάμπους (Πρόεδρος)
Μ. Μαριάς
Δ. Πουλάκης
Ι. Αντωνίου
Σ. Σταματάκης
Φ. Πεταλίδου
Χ. Ψαρουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γ. Τσακλίδης
Δ. Μπετσάκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. Παπαδοπούλου
Ο. Τσιανάκα
ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Για το παλιό:
Γ. Τσακλίδης
Φ. Πεταλίδου (αναπληρωματική)
Για το νέο:
Χ. Μπράτσας
Π. Πορφυριάδης (αναπληρωματικός) 
ΧΩΡΩΝ
Δ. Μπετσάκος
Γ. Ραχώνης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΠΣ
Γ. Τσακλίδης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΜΣ
Δ. Πουλάκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Γ. Τσακλίδης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ:
Χ. Χαραλάμπους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Α. Παπαδοπούλου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ
Π. Αλβανός
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ
Α. Συσκάκης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Γ. Ραχώνης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Χ. Χαραλάμπους
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Σύνδεσμος Αμ.Ε.Α
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Π. Αλβανός (αναπληρωματικός)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ECTS
Ε. Κάππος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ε. Κάππος
Φ. Πεταλίδου
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
Γ. Ραχώνης
Ν. Καραμπετάκης (αναπληρωματικός)

X