Επιτροπές Τμήματος

 
 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ι. Αντωνίου
Π. Τζουνάκης

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α. Παπαδοπούλου
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δ. Μπετσάκος

ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Φωτιάδης
Π. Γαλανόπουλος
Ε. Κάππος (αγγλικός οδηγός)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Α. Συσκάκης (Πρόεδρος)
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Σ. Σταματάκης
Α. Τζουβάρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χ. Χαραλάμπους (πρόεδρος)
Δ. Μπετσάκος
Α. Συσκάκης
Γ. Τσακλίδης
Ι. Αντωνίου
Δ. Πουλάκης
Α. Πάπιστας
Α. Τζουβάρας
Γ. Ραχώνης
Ε. Κάππος
Σ. Σταματάκης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Χ. Χαραλάμπους
Ν. Καραμπετάκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μ. Μαριάς 
Ι. Αντωνίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
 

Για χειμερινό εξάμηνο:
Α. Φωτιάδης 
Για εαρινό εξάμηνο: Π. Γαλανόπουλος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Χ. Χαραλάμπους
Α. Πάπιστας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δ. Πουλάκης
Γ. Ραχώνης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ,
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Δ. Μπετσάκος
Χ. Χαραλάμπους

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ Η ΜΗ ΥΛΙΚΟΥ

 
Σ. Καλπαζίδου (Πρόεδρος)
Α. Τζουβάρας
Α. Φωτιάδης
Θ. Βλάχου
Π. Πορφυριάδης
Α. Σωτηριάδου

ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

Ν. Καραμπέτακης (Συντονιστής)
Χ. Χαραλάμπους
Α. Πάπιστας

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δ. Πουλάκης

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Χ. Χαραλάμπους
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Γ. Ραχώνης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δ. Πουλάκης
Ν. Καραμπετάκης
Α. Πάπιστας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Φ. Κολυβά-Μαχαίρα (Συντονίστρια)
Ν. Καραμπετάκης
Α. Πάπιστας
Ε. Κάππος
Μ. Μαριάς
Δ. Πουλάκης
Ι. Αντωνίου

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ από ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ στο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Τζουβάρας
Θ. Βλάχου

Σ.Ε. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Μ. Κάππος (διευθυντής)
Α. Πάπιστας
Σ. Σταματάκης
Γ. Ραχώνης
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
Γ. Τσακλίδης
Α. Παπαδοπούλου
 

Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σ. Σταματάκης (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Ι. Αντωνίου 
Γ. Ραχώνης

Σ.Ε. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σ. Σταματάκης (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Ι. Αντωνίου 
Γ. Ραχώνης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ν. Καραμπετάκης (Πρόεδρος)
Ι. Αντωνίου
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ

Χ. Χαραλάμπους
Γ. Τσακλίδης

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 
Χ. Βαβατσούλας
Π. Αλβανός
Α. Χατζηφωτεινού
Β. Καραγιάννης
Π. Πορφυριάδης
Π. Τζουνάκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 90 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χ. Χαραλάμπους (πρόεδρος)
Μ. Μαριάς
Δ. Πουλάκης
Ι. Αντωνίου
Φ. Πεταλίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γ. Τσακλίδης  
Δ. Μπετσάκος  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Παπαδοπούλου
Ο. Τσιανάκα

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για το παλιό:
Γ. Τσακλίδης
Φ. Πεταλίδου
Για το νέο:
Γ. Ραχώνης
Δ. Μπετσάκος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Φ. Πεταλίδου
Η. Τεργιακίδης
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ FIRST CONGRESS OF ALL GREEK MATHEMATICIANS

Για την Οργανωτική Επιτροπή:
Χ. Χαραλάμπους
Ν. Καραμπετάκης
        
Για την Επιστημονική Επιτροπή:
Α. Συσκάκης Δ. Πουλάκης
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 

Επιτροπή ΠΠΣ

Γ. Τσακλίδης

Επιτροπή ΠΜΣ

Δ. Πουλάκης

Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Κτηριακών Υποδομών, Εποπτών Κτηρίων:

Γ. Τσακλίδης

Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων:

Χ. Χαραλάμπους

Επιτροπή Πολιτισμού – Επικοινωνίας και Αριστείας:

Α. Παπαδοπούλου

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑΜΕΑ:

Π. Αλβανός

Επιτροπή Βιβλιοθηκών της ΣΘΕ:

Α. Συσκάκης

Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών:

Γ. Ραχώνης

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ

Χ. Χαραλάμπους

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σύνδεσμος Αμ.Ε.Α

Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
 
 
 
Π. Αλβανός

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ECTS

Ε. Κάππος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ε. Κάππος,
Φ. Πεταλίδου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Γ. Ραχώνης
(αναπληρωτής: Ν. Καραμπετάκης)
 

 

X