Επισκέψεις Σχολείων Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

                                                                             Μέλος ΔΕΠ

  • Νέα Μηχανιώνα                 Δ. Μπετσάκος, καθηγητής
  • Τρίπολη                             Δ. Μπετσάκος, καθηγητής
  • Καβάλα                              Δ. Μπετσάκος, καθηγητής
  • Πτολεμαίδα                       Δ. Μπετσάκος, καθηγητής
  • Θέρμη                                Δ. Μπετσάκος, καθηγητής
X