Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας

Περιγραφή

Ειδική θεωρία της σχετικότητας. Μη ορθογώνιους άξονες. Καμπυλόγραμμες
συντεταγμένες. Αντιτανυστές.Καμπυλωμένο χώρο. Παράλληλη μετατόπιση.
Σύμβολα Christoffel. Οι γεωδαισιακές καμπύλες.Σταθερή ιδιότητα στις
γεωδαισιακές καμπύλες. Συναλλοίωτη παράγωγος. Ο τανυστής καμπυλότητας
Riemann.Η προϋπόθεση για επίπεδο χωρόχρονο. Η ταυτότητα Bianchi.
Ο τανυστής Ricci. Ο νόμος της βαρύτητας του Αϊνστάιν. Η προσέγγιση
του Νεύτωνα.Η λύση του Schwarzschild. Μαύρες τρύπες. Ο τανυστής στις
πυκνότητες.Θεωρήματα του Gauss και Stokes. Αρμονικές συντεταγμένες.
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο τανυστής της ενέργειας του υλικού. Η αρχή
της βαρυτικής δράσης. Η δράση για μια συνεχή κατανομή της ύλης. Η δράση
για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.Η δράση για την φορτισμένη ύλη.
 
Ιστοσελίδα Μαθήματος:
http://users.auth.gr/ppi/gr
https://sites.google.com/view/gr-math-auth-gr

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Bernard F. Schutz, Γενική σχετικότητα
Hartle J. , ΒΑΡΥΤΗΤΑ, Εισαγωγή στη Γενική Σχετικότητα του Εinstein

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. General Theory of Relativity, Paul A.M. Dirac.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0367
Τύπος Μαθήματος: 
X