Εξετάσεις Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2018

Το πρόγραμμα των εξετάσεων  Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (με μικρές διορθώσες  1.03.18) είναι αναρτημένο  στον σύνδεσμο http://www.math.auth.gr/el/studies/undergraduate/exams.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X