Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 18-19

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 επιμελήθηκε από την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Φ. Κολυβά-Μαχαίρα και έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο 
http://www.math.auth.gr/el/node/2683
για τον καλύτερο και έγκαιρο προγραμματισμό σας.
 
 
Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X