Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 με τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Το πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 με τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://www.math.auth.gr/el/studies/undergraduate/exams
 
Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X