ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (Fortran ΤΜΗΜΑ 1B)

Η αναπλήρωση του μαθήματος (Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Fortran για το 
Τμήμα 1B) θα γίνει τη Τετάρτη 12/12/2018 ώρα 12:00-15:00 στο εργαστήριο.    
Ο διδάσκων
Π. Πορφυριάδης

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
X