ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019 - Τοποθετήσεις φοιτητών/φοιτητριών

Συνημμένα θα βρείτε τις τοποθετήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μαθηματικών για την περίοδο Πρακτικής Άσκησης 20/2/2019 - 19/4/2019.
Από τη Γραμματεία

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X