Ανακοίνωση του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ

Επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019.

Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις ανακοινώσεις του Κέντρου,  http://www.lance.auth.gr/el/center_announcements.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X