Αναβολή μαθήματος Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου

Σας ενημερώνουμε ότι το μεταπτυχιακό μάθημα Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21/2/2019 στις 11πμ-2μμ στην αίθουσα Μ1 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα (βλέπε συνημμένο). Το μάθημα αυτής της Πέμπτης θα αναπληρωθεί  μέσα στο εξάμηνο.
 
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
X