Αναστασία Γρηγοριάδου

Σύντομο Βιογραφικό

Η Γρηγοριάδου Αναστασία είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (2001) ενώ έλαβε από το ίδιο τμήμα το M.Sc. στην Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής το 2005. Το αντικείμενο της διπλμωατικής της εργασίας ήταν «Διακριτοποίηση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων πολυμεταβλητών συστημάτων». Από το 2005 εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτόματου ελέγχου διακριτού χρόνου μέσω αλγεβρο-πολυωνυμικής προσέγγισης» υπό την επίβλεψη του Αν. Καθ. κ. Ν. Καραμπετάκη. Δημοσίευση Ν. P. Karampetakis and A. Grigoriadou, 2011, On a first order hold discretization for singular systems, 2011 International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA’11), March 3-5, 2011, Hammamet, Tunisia.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
3'15
e-mail: 
anagreg@math.auth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

X