Αναστασία Στεργίου Επικεφαλής Γραμματείας Τμήματος

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Ισόγειο Κτίριο Γραμματειών δίπλα στο Βιολογικό Τμήμα
Τηλέφωνο: 
2310997920
e-mail: 
info@math.auth.gr
X