Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης Ομότιμ. καθηγ.

Μαθήματα που διδάσκει

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 8
Τηλέφωνο: 
+302310997951
e-mail: 
avardula@math.auth.gr
X