Αριστομένης Γ. Συσκάκης Καθ.

Μαθήματα που διδάσκει

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

School of Mathematics, A.U.Th.
Γραφείο: 
Παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 3ος Οροφος, Γραφειο αριθμ. 4
Τηλέφωνο: 
+302310997936
fax: - 994308
e-mail: 
siskakis@math.auth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

X