Γεωργανόπουλος Γεώργιος Ομότιμ. καθηγ.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Νέο κτίριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 10
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 - 790
X