Γεώργιος Μακρής

Εκπαίδευση

Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής - Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Επιστήμη του Διαδικτύου - Μαθηματικό ΑΠΘ

Μαθήματα που διδάσκει

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

X