Γεώργιος Τσακλίδης Καθ.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Παλιό κτίριο ΣΘΕ, 3ος Οροφος, Νο. 21Α
Τηλέφωνο: 
+302310997964
e-mail: 
tsaklidi@math.auth.gr
X