Δημήτριος Πουλάκης Καθ.

Μαθήματα που διδάσκει

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Παλιό κτίριο ΣΘΕ, 3ος Οροφος, Νο. 5
Τηλέφωνο: 
+302310997908
e-mail: 
poulakis@math.auth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

X