Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη Ομότιμ. καθηγ.

Σύντομο Βιογραφικό

ΓΕΝΙΚΑ ΄Ετος γέννησης : 1947 , Τόπος: Πύργος Ηλείας Οικογενειακή κατάσταση: ΄Εγγαμη με μία κόρη Διεύθυνση οικίας: Μαρίνου Αντύπα 54 , Πυλαία, ΤΘ23, ΤΚ 57001. Διεύθυνση : Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., 54124 – Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο Γραφείου : 2310-997907 , Fax Γραφείου : 2310-998367 Τηλέφωνο και Fax οικίας : 2310-472763 e-mail: theohari@math.auth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1970 Πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Βαθμός :Λίαν Καλώς (8). 1977 Διδακτορικό από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Βαθμός : ΄Αριστα. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Αναπαραστάσεις Αλγεβρών, Βαθμωτές ΄Αλγεβρες, Ενελίξεις Αλγεβρών. AMS, MR 2010 : 11 , 16 , 20. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1971, διορίστηκα στο Τμήμα Μαθηματικών ως πανεπιστημιακός βοηθός. 1978, έγινε η μετάταξή μου σε θέση επιμελητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 1979, με εκπαιδευτική άδεια από το Α.Π.Θ. επισκέφθηκα ως ερευνήτρια το Department of Mathematics of University of Illinois at Urbana-Champaign των Η.Π.Α. από τον Αύγουστο 1979- Ιούλιο 1980. 1982, διορίστηκα σε θέση λέκτορα στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 1985, διορίστηκα σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 1994, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 1994 με εκπαιδευτική άδεια από το Α.Π.Θ. επισκέφθηκα ως ερευνήτρια το Department of Mathematics of University of Chicago των Η.Π.Α. 1996, διορίστηκα σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 2011, διορίστηκα σε θέση καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι. Προπτυχιακά Μαθήματα στο Α.Π.Θ.: Έχω διδάξει αυτοτελώς τα μαθήματα: Γενικά μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα Ι , ΙΙ Eισαγωγή στην Άλγεβρα Θεωρία Αριθμών Αλγεβρικές Δομές Ι , ΙΙ Θεωρία Galois Θεωρία Σωμάτων και Θεωρία Εκτιμήσεων Θεωρία Ομάδων Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών ΙΙ (Θεωρία Διακλαδώσεως) Ειδικά Θέματα. ΙΙ. Μεταπτυχιακά Μαθήματα Στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.: Θεωρία Αναπαραστάσεων Αλγεβρών Πεπερασμένης Διάστασης. Θεωρία Aπλών Αλγεβρών. Θεωρία Αναπαραστάσεων Πεπερασμένων Ομάδων. Βασική Άλγεβρα. Μη Αντιμεταθετική Άλγεβρα. Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου Crossed Products. . ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Βιβλία: 1. Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων, έκδοση Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη1991. 2. Ασκήσεις ΄Αλγεβρας, με τους Κ. Λάκκη και Αθαν. Χαλάτση, Θεσσαλονίκη 1991. 3. Γραμμική Άλγεβρα, με την Χ. Χαραλάμπους και τον Χ. Βαβατσούλα, Θεσσαλονίκη 2006 Διδακτικές Σημειώσεις: Συνομολογική Θεωρία Ομάδων, 1978 Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, 1986 Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων, 1983 Crossed Products, 1997 Θεωρία Προσεταιριστικών Αλγεβρών και Αναπαραστάσεων Πεπερασμένων Ομάδων, 2002. Γραμμική ΄Αλγεβρα, σε ηλεκτρονική μορφή, 2004 Θεωρία Galois, 2000, και σε ηλεκτρονική μορφή ( με Χ. Χαραλάμπους), 2010 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έχω οργανώσει Σεμινάρια και Συνέδρια στο Α.Π.Θ. και έχω δώσει περισσότερες από 60 διαλέξεις σε Σεμινάρια και Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ-ΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΄Εχω επιβλέψει τρεις διδακτορικές διατριβές. α) του διδάκτορα Ιωάννη Χατζάρα, με τίτλο: Ενελίξεις και Ερμητιανές μορφές σε σταυρωτά γινόμενα (1995) β) του διδάκτορα Χαρίλαου Βαβατσούλα με τίτλο: Επαγόμενες αναπαραστάσεις ισχυρά G-βαθμωτών αλγεβρών (1998). γ) της υποψήφιας διδάκτορος Αναστασίας Τομπουλίδου με τίτλο: Τοπικά ασθενείς τάξεις σταυρωτού γινομένου. Επιβλέπω την διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα Χρήστου Λαμπράκη. Έχω επιβλέψει 12 διπλωματικές εργασίες για την Κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηματικών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Από το 1997 μέχρι το 2010 είμαι εκπρόσωπος του Τμήματος Μαθηματικών για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Erasmus/Socrates και ECTS (European Community Course Credit Transfer System). 2. Από το 2011 είμαι Συντονίστρια του Προγράμματος ECTS για το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 3. Το διάστημα 2005-2008 συντόνισα, ως επιστημονικά υπεύθυνη, το ερευνητικό πρόγραμμα: Άλγεβρα και Εφαρμογές της Άλγεβρας στη Φυσική’ στα πλαίσια του Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Α.Π.Θ. . 4. Το διάστημα 31 Ιανουαρίου 2013- 31 Ιανουαρίου 2014 έλαβα ως επιστημονικώς υπεύθυνη ερευνητικό πρόγραμμα από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. με αριθμό έργου 89298 και με τίτλο: Ασθενή σταυρωτά γινόμενα, κρυσταλλικές άλγεβρες και αλγεβρική θεωρία αριθμών. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. Τον Ιούνιο του 1998 συνδιοργάνωσα με άλλα μέλη του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών. 2. Τον Ιούνιο του 2006 συνδιοργάνωσα το Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας και Θεωρίας Αριθμών που έγινε στη Θεσσαλονίκη. 3. Tον Οκτώβριο του 2009 συνδιοργάνωσα με άλλα μέλη του Τμήματος Μαθηματικών το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: History of Modern Algebra: 19th century and later. 4. Το 2012 ήμουν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου για τη Βιωματική Μάθηση, Θεσσαλονίκη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Υπήρξα μέλος πολλών εισηγητικών επιτροπών για εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού διαφόρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας καθώς και επταμελών εξεταστικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών. Τα έτη 2002-2010 και 20011-14 είμαι Διευθύντρια του Τομέα Άλγεβρας θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Τα έτη 2007-09 κατείχα τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Για πέντε έτη υπήρξα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Είμαι και ήμουν μέλος πολυάριθμών επιστημονικών και διοικητικών επιτροπών του Α.Π.Θ. Είμαι μέλος: 1. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 2. της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (AMS) 3. της ΄Ενωσης Ευρωπαίων Γυναικών Μαθηματικών. Είμαι κριτής ερευνητικών εργασιών των περιοδικών: Journal of Algebra and Discrete Mathematics, Βulletin of the Greek Mathematical Society ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Θεοχάρη-Αποστολίδη Θ., Ακέραιαι παραστάσεις τάξεως σταυρωτού γινομένου επεκτάσεως του Galois αλγεβρικού σώματος αριθμών, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1977. 2. Theohari-Apostolidi, Th. On the representation type of twisted group rings. Integral representations and applications (Oberwolfach, 1980) pp.411--414, Lecture Notes in Math., 882, Springer, Berlin-New York, 1981. 16A64 (12B17 12B35). MR0646115 (83d:16032) 3. Theohari-Apostolidi, Th. On the representation type of local twisted group rings. J. Algebra 90(1984), no.1, 63--70. MR0757081 (85j:16010) 4. Theohari-Apostolidi, Th. On integral representations of twisted group rings, J. Algebra 93(1985), no.2, 413--417. MR0786761 (86e:20009) 5. Theohari-Apostolidi, Th. Local crossed-product orders of finite representation type. J. Pure Appl. Algebra 41(1986), no1, 87--98. MR0844467 (87g:16009) 6. Chalatsis, A.; Theohari-Apostolidi, Th. Maximal orders containing local crossed-products. J. Pure Appl. Algebra 50 (1988), no. 3, 211-222. MR0938614 (89h:11078) 7. Chalatsis, A.; Theohari-Apostolidi, Th. On integral representations of crossed-product orders. Comm. Algebra 16 (1988), no. 10, 2013--2022. MR0956153 (89i:11126) 8. Chalatsis, A., Theohari-Apostolidi, Th. Integral representations of a certain twisted group ring. J. Algebra 124 (1989), no. 1, 1-8. MR1005695 (91a:20013) 9. Theohari-Apostolidi, Th., Wiedemann, Alfred The integral representation theory of local crossed-products of finite lattice type. Bayreuth. Math. Schr. No. 40 (1992), 169-176. MR1166041 (94a:16026) 10. Hatzaras, Y., Theohari-Apostolidi, Th. Involution on classical crossed-products. Comm. Algebra 2(1996), no. 3, 1003-1016. MR1374651 (97c:16022) 11. 12. Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. On induced modules over strongly group-graded algebras. Beiträge Algebra Geom. 40 (1999), no. 2, 373--383. MR1720112 (2001a:160690. Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H. Induction of dual modules over crossed products, Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον ομότιμο καθηγητή Ι.Δ. Μήττα, σελ. 509-520, 1999 13. Hatzaras, Y., Theohari-Apostolidi, Th. Hermitian and quadratic forms over local classical crossed product orders. Colloq. Math. 83 (2000), no. 1, 43--53. MR1750771 (2001e:16022) 14. Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. Induction and Auslander-Reiten sequences over crossed products. Formal power series and algebraic combinatorics (Moscow, 2000), 765--774, Springer, Berlin, 2000. MR1798271 (2001f:16064) 15. Hatzaras, Y., Theohari-Apostolidi, Th. Involutions on classical crossed products over global fields. Algebra Colloq. 9 (2002), no. 3, 345--349. MR1917159 (2003f:16029) 16. Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. On the separability of the restriction functor. Algebra Discrete Math. 2003, no. 3, 95--101. MR2048643 (2005a:16061) 17. 18. Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. On strongly graded Gorenstein orders. Algebra and Discrete Mathematics, Algebra and Discrete Math. 2005, no 2, 80-89. MR2238219 (2007d:16030) Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. On Induced Modules of Strongly Group Graded Algebras, 6-th Panhellenic Conference in Algebra and Number Theory, June 10-11, Thessaloniki, 2006, p.87- 94. 19. 20 Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. Induced modules of strongly group graded algebras. Colloq. Math. 108 (2007), no. 1, 93-104. MR2291619 (2007k:16078). Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. On strongly group graded algebras and orders. New Techniques in Hopf Algebras and Graded Ring The-ory Proceedings, eds. S. Caenepeel and F. van Oystaeyen, Royal Flemish Aca-demy of Belgium, Brussels, 179-186, 2007. 21. 22. Oinert, J., Silvestrov, S., Theohari-Apostolidi, Th., Vavatsoulas, H. Commu-tativity and ideals in strongly graded algebras., Acta Applicandae Mathema-ticae, Vol.108 No3, (585-602). Τheohari-Aostolidi, Th. and Tompoulidou,A. , On Local Weak Crossed Products Orders, Coll. Math., to appear.

Μαθήματα που διδάσκει

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 22
Τηλέφωνο: 
+302310997907
e-mail: 
theohari@math.auth.gr
X