Ιωάννης Γάσπαρης Αναπλ. Καθηγ., πρώην

Μαθήματα που διδάσκει

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 32
Τηλέφωνο: 
2310997933
e-mail: 
ioagaspa@math.auth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

X