Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα Αναπλ. Καθηγ.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 19
Τηλέφωνο: 
+302310997968
e-mail: 
gousidou@math.auth.gr
X