Παύλος Πορφυριάδης ΕΔΙΠ

School of Mathematics, A.U.Th.
Γραφείο: 
School of Exact Sciences, New Building, Left Wing, 3d level, Office 17
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Δευτέρα 11:00 π.μ -13:00 μμ
  • Τετάρτη 11:00 π.μ -13:00 μμ
Τηλέφωνο: 
+302310997986
e-mail: 
ppi@math.auth.gr
piporfyriadis@gmail.com
Mathematical Physics, Dirac quntization, Faddeev-Jackiw quantization, Hamiltonian formalism.
Null string theory
Numerical calculations in high energy physics, Feynman graph.
X