Στεφανίδης Νικόλαος Ομότιμ. καθηγ.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 - 790
X