Ομότιμοι Καθηγητές

Επώνυμο Τομέας e-mail
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης avardula@math.auth.gr
Βασιλείου Παναγιώτης Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Γεωργανόπουλος Γεώργιος
Γουλή Ανδρέου Φλωρεντία Τομέας Γεωμετρίας
Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης daskalo@math.auth.gr
Θεοχάρη-Αποστολίδη Θεοδώρα Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής theohari@math.auth.gr
Λάκκης Κωνσταντίνος
Μαντούβαλος Νικόλαος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης nikosman@math.auth.gr
Μωυσιάδης Πολυχρόνης Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας cmoi@math.auth.gr
Στάμου Γεώργιος Τομέας Γεωμετρίας
Στεφανίδης Νικόλαος
Συμεών Μποζαπαλίδης Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
X