Ομότιμοι Καθηγητές

Επώνυμοαύξουσα ταξινόμηση Τομέας e-mail
Συμεών Μποζαπαλίδης Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
Στεφανίδης Νικόλαος
Στάμου Γεώργιος Τομέας Γεωμετρίας
Μωυσιάδης Πολυχρόνης Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας cmoi@math.auth.gr
Μαντούβαλος Νικόλαος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης nikosman@math.auth.gr
Λάκκης Κωνσταντίνος
Θεοχάρη-Αποστολίδη Θεοδώρα Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής theohari@math.auth.gr
Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης daskalo@math.auth.gr
Γουλή Ανδρέου Φλωρεντία Τομέας Γεωμετρίας
Γεωργανόπουλος Γεώργιος
Βασιλείου Παναγιώτης Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης avardula@math.auth.gr
X