Διδάσκοντες άλλων τμημάτων

Ονοματεπώνυμοφθίνουσα ταξινόμηση Τίτλος Τμήμα
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Εξωτερικός Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Βάρβογλης Χαράλαμπος Καθ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Ζάνης Πρόδρομος Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Ιωαννίδης Δημήτρης Καθ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρακώστας Θεόδωρος Καθ. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Κοσμίδου Όλγα Αναπλ. Καθηγ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Δ.Π.Θ.
Κουγιουμτζής Δημήτρης Αναπλ. Καθηγ. Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Α.Π.Θ.
Μητακίδης Γεώργιος Καθ. Πανεπιστήμιο Πατρών
Μπαμίδης Παναγιώτης Εξωτερικός Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Μυγδαλάς Αθανάσιος Καθ. Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Α.Π.Θ.
Πάνος Χρήστος Αναπλ. Καθηγ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Παπαδόπουλος Δημήτριος Καθ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Πιτσούλης Λεωνίδας Επίκ. Καθηγ. Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Α.Π.Θ.
Πουλιέζος Αναστάσιος Καθ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Πυθαρούλης Ιωάννης Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Σγαρδέλλης Στέφανος Αναπλ. Καθηγ. Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
Σειραδάκης Ιωάννης - Χιού Καθ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Σκόκος Χαράλαμπος Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Σταματίου Ιωάννης Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στεργούλας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Τζιώνας Παναγιώτης Καθ. Τμήμα Αυτοματισμού, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τσάγκας Χρήστος Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
Τσάπανος Θεώδορος Καθ. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Φείδας Χαράλαμπος Επίκ. Καθηγ. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
X