Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμοαύξουσα ταξινόμηση Τομέας e-mail Τηλέφωνο
Χατζηφωτεινού Κατερίνα Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης khad@math.auth.gr 2310997906
Πορφυριάδης Παύλος Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης ppi@math.auth.gr +302310997986
Μπράτσας Χαράλαμπος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας cbratsas@math.auth.gr +302310997897
Βλάχου Θεοδώρα Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας dovla@math.auth.gr +302310997903
Βαβατσούλας Χαρίλαος Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής vava@math.auth.gr
Αλβανός Παρασκευάς Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής paris14@math.auth.gr 2310997909
Karagiannis Vassilis Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας vkdstat@math.auth.gr 2310 997915
X