Πρωην μέλη ΔΕΠ

Επώνυμο Τίτλος
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Δανίκας Νικόλαος πρώην
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Φαρμάκης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Καλπαζίδου Σοφία Καθ. πρώην
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Δανίκας Νικόλαος πρώην
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Καλπαζίδου Σοφία Καθ. πρώην
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
Κολτσάκη Κιλμπασάνη Πελαγία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Φαρμάκης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
Καλπαζίδου Σοφία Καθ. πρώην
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Καλπαζίδου Σοφία Καθ. πρώην
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Φαρμάκης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Κολτσάκη Κιλμπασάνη Πελαγία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Φαρμάκης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
X