Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ

Ονοματεπώνυμο Τομέαςαύξουσα ταξινόμηση e-mail Τηλέφωνο
Μακρής Γεώργιος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας geomak@math.auth.gr
Σκουρκέας Αναστάσιος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας askourke@gmail.com
Θεοφανίδης Θεοχάρης Τομέας Γεωμετρίας theoftheo@math.auth.gr
Τύμης Νικόλαος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης nikostimis@gmail.com
Στυλογιάννης Γεώργιος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης stylog@math.auth.gr
Παπαχριστόδουλος Χρήστος Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης chpapach@ece.auth.gr
Κοφίνας Κωνσταντίνος Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής kkofinas@math.auth.gr
Τατάκης Χρήστος Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής chtataki@cc.uoi.gr
X