Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80

Ονοματεπώνυμο Τομέας e-mail Τηλέφωνο
Μπαχάρογλου Αθανασία Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Παπαχριστόδουλος Χρήστος chpapach@ece.auth.gr
Χατζόπουλος Σταύρος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
X