Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80

Ονοματεπώνυμο Τομέαςαύξουσα ταξινόμηση e-mail Τηλέφωνο
Χατζόπουλος Σταύρος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Μπαχάρογλου Αθανασία Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Παπαχριστόδουλος Χρήστος chpapach@ece.auth.gr
X