Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80

Ονοματεπώνυμοαύξουσα ταξινόμηση Τομέας e-mail Τηλέφωνο
Χατζόπουλος Σταύρος Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Παπαχριστόδουλος Χρήστος chpapach@ece.auth.gr
Μπαχάρογλου Αθανασία Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
X