Διδακτορικές Διατριβές

2013
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Seismic Hazard Assessment through Hidden Markov & Semi-Markov Modeling & Statistical Estimation" Βότση Ειρήνη Γεώργιος Τσακλίδης
2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου" Βαρσάμης Δημήτριος Νικόλαος Καραμπετάκης
"Αλγεβρικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σύνθεσης Σταθεροποιητικών Αντισταθμιστών Ανάδρασης Γραμμικών Πολυμεταβλητών Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου" Καζαντζίδου Χριστίνα Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
"Μελέτη των Αλγεβρικών Ιδιοτήτων και Κλασικών Υπερολοκληρωσίμων Συστημάτων" Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης
"Λύσεις Ελλειπτικών συστημάτων με μικτές συνοριακές συνθήκες" Μιχαήλ Μαριάς
Έλεγχοι Διεργασιών Υψηλής Ποιότητας και Εφαρμογές στη Δειγματοληψία Αποδοχής Ελευθερίου Μαυρουδής Νικόλαος Φαρμάκης
Ανάπτυξη Στατιστικών Μεθόδων Υποβιβασμού Κλίμακας με Εφαρμογές σε Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα Σκουρκέας Αναστάσιος
"Συμβολή στην Ανάπτυξη Σχεδίων Δειγματοληψίας για τον Έλεγχο Ποιότητας" Ελευθερίου Μαυρουδής Νικόλαος Φαρμάκης
2011
Συγγραφέας Επιβλέπων
Σχετικογεωμετρική και αφινική μελέτη επιφανειών του χώρου Ε3 Ιωάννης Δεληβός Γεώργιος Στάμου
Πυκνωτές και Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί Σταμάτιος Πουλιάσης Δημήτριος Μπετσάκος
Διερεύνηση τμηματικών γραμμικών τάσεων σε χρονοσειρές Αθανάσιος Βαφειάδης Ευθυμία Μπόρα - Σέντα
Φασματικοί πολλαπλασιαστές και Μέσοι Όροι Riesz σε πολλαπλότητες, ομάδες και γραφήματα Αθανάσιος Γεωργιάδης Μιχαήλ Μαριάς
Τελεστές και Αναλυτικές Συναρτήσεις Αθανάσιος Αρβανιτίδης Αριστομένης Γ. Συσκάκης
2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
Ρητές Καμπύλες επί Αλγεβρικών Σωμάτων, Αριθμών και Διοφαντικές Εξισώσεις Παρασκευάς Αλβανός Δημήτριος Πουλάκης
Μελέτη Πολλαπλοτήτων Επαφής με τη βοήθεια Καμπυλοτήτων Ευαγγελία Μουτάφη Φλωρεντία Γουλή Ανδρέου
Καθολικές σειρές Taylor σε διπλά συνεκτικούς τόπους, καθολικές συναρτήσεις και υπερκυκλικότητα Αθανασία Μπαχάρογλου Χαρίκλεια Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου
Θεωρία -μη- Ομογενών Μαρκοβιανών Συστημάτων Μωυσιάδης Θεόδωρος Παναγιώτης Βασιλείου
2009
Συγγραφέας Επιβλέπων
Συμβολή στη μελέτη των μη ομογενών Μαρκοβιανών συστημάτων Βασίλειος Δημητρίου Γεώργιος Τσακλίδης
Θεωρία Ομάδων και Lie Αλγεβρών Κωνσταντίνος Κοφίνας Αθανάσιος Πάπιστας
2008
Συγγραφέας Επιβλέπων
Επαναληπτικές σχέσεις για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες Γεώργιος Βασιλειάδης Γεώργιος Τσακλίδης

Σελίδες

X