Διδακτορικές Διατριβές

2007
Συγγραφέας Επιβλέπων
Πειραματικοί Σχεδιασμοί και Γραφήματα Vassilis Karagiannis Πολυχρόνης Μωυσιάδης
2006
Συγγραφέας Επιβλέπων
Κώδικες Εικόνων και Τετραπολική Αναγνωρισιμότητα Αρχοντία Γραμματικοπούλου Μποζαπαλίδης Συμεών
2005
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μη διακλαδιζόμενοι μορφισμοί αλγεβρικών καμπύλων και Διοφαντικές εξισώσεις Κωνσταντίνος Δραζιώτης Δημήτριος Πουλάκης
Διακριτοποίηση Γραμμικών Χρονικά Αμετάβλητων πολυμεταβλητών Συστημάτων Αναστασία Γρηγοριάδου Νικόλαος Καραμπετάκης
Αλγεβρικές μεθόδους για ανάλυση και σύνθεση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων πολυμεταβλητών συστημάτων Σταύρος Βολογιαννίδης Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Θέματα υπερβολικής Ανάλυσης, Φράγματα Παραγωγών των πυρηνών θερμότητας σε υπερβολικούς χώρους και για Kleinian ομάδες Θεόδωρος Τσελεπίδης Νικόλαος Μαντούβαλος
2004
Συγγραφέας Επιβλέπων
Αλγεβρική Σημαντική Γραφημάτων Αντώνιος Καλαμπάκας Μποζαπαλίδης Συμεών
Ο πίνακας Hilbert σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Αριστομένης Γ. Συσκάκης
2003
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μελέτη ειδικών επιφανειών στο πλαίσιο της σχετικής Διαφορικής Γεωμετρίας Αθανάσιος Μάγκος Γεώργιος Στάμου
Τύπου 1 Βέλτιστοι 3m Σχεδιασμοί και m1 x m2 x m3, D-Βέλτιστοι Κορεσμένοι Σχεδιασμοί Σταύρος Χατζόπουλος
Συμβολή στη μελέτη της μεταβλητότητας του διανύσματος κατάστασης των ομογενών μαρκοβιανής συστημάτων σε διακριτό και συνεχή χρόνο Ιωάννης Κηπουρίδης Γεώργιος Τσακλίδης
Προσαρμογή καμπύλης, Στατιστική Συμπερασματολογία, Επεκτάσεις και Εφαρμογές στην Ανάλυση των Καμπύλων Λειτουργικού Χαρακτηριστικού Δέκτη (ROC) Χρήστος Νάκας Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Μελέτη Μετρικών Πολλαπλοτήτων επαφής με τη βοήθεια Τανυστών Καμπυλότητας Νίκη Τσολακίδου Φλωρεντία Γουλή Ανδρέου
2002
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μελέτη Γινομένων Blaschke σε χώρους Qρ Χριστόφορος Μουρατίδης Νικόλαος Δανίκας
Αριθμητικός υπολογισμός και θεωρητική μελέτη περιοδικών τροχιών σε συντονισμούς σε δυναμικά συστήματα Γκαλίνα Αλπάτοβα-Σταγκίκα Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Ακέραια σημεία ρητών καμπυλών Ευάγγελος Βοσκός Δημήτριος Πουλάκης
Στατιστικές Μέθοδοι σε δικτυωτά για τον χρονικό προγραμματισμό έργων Ιωάννης Ανδρεάδης Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Ημιομάδες τελεστών σύνθεσης και πίνακες Hausdorff σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων Πέτρος Γαλανόπουλος Αριστομένης Γ. Συσκάκης
2001
Συγγραφέας Επιβλέπων
Εκθειακή Γεωμετρία σε προβολικούς και Ευκλείδιους χώρους Χασάν Αλτζάμης Στυλιανός Σταματάκης
Η ανάπτυξη Αλγορίθμων Η/Υ για την ανάλυση και σύνθεση Γραμμικών Πολυμεταβλητών Συστημάτων στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Παναγιώτης Τζέκης Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης

Σελίδες

X