Διπλωματικές Εργασίες

2013
Συγγραφέας Επιβλέπων
«Modeling and dynamics of knowledge networks». Ευάγγελος Ιωαννίδης Ιωάννης Αντωνίου
«Modeling of discrete time auto-regressive systems with given forward and backward behaviour (Moντελοποίηση πραγματικών χρονοσειρών μέσω συστημάτων αυτοπαλινδρόμησης)». Λάζαρος Μωυσής Νικόλαος Καραμπετάκης
"Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων-Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων-Εφαρμογές σε MATLAB" Γεώργιος Καρτσιώτης Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Knowledge Network Analysis Σταύρος Σταύρογλου Ιωάννης Αντωνίου
"Σύγκριση του δείκτη αιτιότητας κατά Granger και του δείκτη εντροπίας μεταφοράς με εφαρμογή σε προβλήματα αγοράς αγαθών" Ελεονώρα Κουτσούρη Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Μη Γραμμική Παλινδρόμηση" Αγνή Τασοπούλου Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα
Μελέτη της εξελικτικής πορείας του Web Καρβουνάς Γεώργιος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Analysis of the Greek Public Spending LOD Μιχαήλ Κλωνάρας Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
"Αριθμητική προσέγγιση σε ημιμαρκοβιανές διαδικασίες ανταμοιβών. Εφαρμογή στον υπολογισμό πιθανοτήτων εμφάνισης διαβήτη σε σχέση με το δείκτη μάζας σώματος" Γεώργιος Ευθυμιάδης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
"Αιτιότητα κατά Granger σε απαριθμητές χρονοσειρές και εφαρμογή σε ιστορικά δεδομένα προστασία της βιοποικιλότητας" Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Network Analysis of Metabolic Networks" Χρήστος Ντάνης Ιωάννης Αντωνίου
Εφαρμογές Ελληνικών Συνδεδεμένων δεδομένων σε έξυπνα τηλέφωνα με Γεωγραφικα δεδομένα Αντώνιος Καράλης Πολυχρόνης Μωυσιάδης
"Έλεγχος θερμοκρασίας με ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μικροελεγκτών Αrduino" Μάριος Νικηφοράκης Νικόλαος Καραμπετάκης
"Αλγεβρικά Συστήματα και η Εικασία του Goldbach" Αναστάσιος Στεφάνου Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
"Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης υψηλής τάξης Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων (ODE) με υψηλής τάξης μεθόδους-εφαρμογές σε FOTRAN" Κωνσταντίνος Τσιόκας Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
Η μαθηματική Ταξινομία (Mathematics Subject Classification) σε Σημασιολογικό Περιβάλλον Μάθησης Γεώργιος Αλεξιάδης Ιωάννης Αντωνίου
Εμπλουτισμός του Ελληνικού Νέφους Συνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data Cloud) με σημασιολογική περιγραφή των δεδομένων της Διαύγειας Σπυρίδων Αλεξίου Παναγιώτης Μπαμίδης
"Ζ2 και Ζ2 Χ Ζ2 βαθμωτές Lie άλγεβρες" Ιωάννης Τσαρτσαφλής Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης
Σημασιολογική Διασύνδεση με το Νέφος των Συνδεδεμένων Δεδομένων Linked Open Data Cloud. Στατιστικά Δεδομένα από την Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωάννης Παραπόντης Παναγιώτης Μπαμίδης
Pest-insect time series analysis and the development of population causal networks Πέτρος Δάμος Δημήτρης Κουγιουμτζής

Σελίδες

X