Διπλωματικές Εργασίες

2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Πολλαπλά πλαίσια Δειγματοληψίας: Εφαρμογές τους εντός και εκτός διαδικτύου" Αναστασία Γεωργιάδου Νικόλαος Φαρμάκης
«Μοντελοποίηση μη ομογενούς συνεχούς ημιμαρκοβιανού μοντέλου σε διακριτό . Εφαρμογή στη εξέλιξη της ασθένειας του ΗΙV» Ζαχαρίας Κυρίτσης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
«Μαρκοβιανές και ημι-μαρκοβιανές στοχαστικές διαδικασίες στον έλεγχο αποθεμάτων και στη διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων». Χρήστος Κεραμυδάς Γεώργιος Τσακλίδης
“Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" Μαρία Ιωαννίδου Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στην Απελευθερωμένη Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελισάβετ Λεσπουρίδου Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Ανάπτυξη της επαναληπτικής μεθόδου συζυγών κλίσεων για την επίλυση γραμμικών συστημάτων και χρήση τεχνικών προρρύθμισης για την βελτίωση του ρυθμού σύγκλισής της». Ρεβέκκα Μωραΐτη Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Αλγόριθμοι γραφημάτων για την αναδιάταξη σποραδικών μητρών: Μια συγκριτική μελέτη» Μαρίνα Κοντοκώστα Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Υπολογισμός μηδενικών πολυωνυμικών πινάκων" Ιορδάνης Τιφτίκογλου Νικόλαος Καραμπετάκης
"Επίλυση διοφαντικών εξισώσεων και εφαρμογές στην Θεωρία Ελέγχου" Χρήστος Δαραμήλας Νικόλαος Καραμπετάκης
"Ακριβής μοντελοποίηση του πολυωνυμικο-εκθετικού χώρου λύσεων ενός συστήματος" Όλγα Καλεσιάκη Νικόλαος Καραμπετάκης
Σημασιολογική Αναπαράσταση των Δεδομένων του "Καλλικράτη" και η Δημοσιοποίηση τους στο Νέφος των Συνδεδεμένων Δεδομένων Παρθένα Ξανθοπούλου Ιωάννης Αντωνίου
Περιοδικότητα στην αλληλουχία των βάσεων του DNA Μαρία Ζυγουλιάνου Νικόλαος Φαρμάκης
Διαδικτυακή Ενσωμάτωση των Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων και Ατόμων με Αναπηρία, με χρήση Στατιστικής Ανάλυσης Βλαδίμηρος Ιασωνίδης Νικόλαος Φαρμάκης
G-Government και Πρόγραμμα Δι@υγεια: Η περίπτωση του Δήμου Βέροιας. Αικατερίνη-Δέσποινα Βικοπούλου Νικόλαος Φαρμάκης
Σύγκριση μη-σταθμισμένων και σταθμισμένων δικτύων από χρονοσειρές Θωμάς Θεοδωρίδης Δημήτριος Κουγιουμτζής
«Η1-συνέχεια στον Η1 του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού Riesz και των φανταστικών δυνάμεων της Λαπλασιανής σε πολλαπλότητες Riemann» Λάζαρος Βορεόπουλος Μιχαήλ Μαριάς
«Η επέκταση του Λήμματος Schwarz-Pick από τους Beardon και Minda.» Βασιλική Ευδωρίδου Νικόλαος Μαντούβαλος
«Αιτιότητα κατά Granger σε μη-στάσιμες χρονικές σειρές και εφαρμογή στην Οικονομετρία» Κωνσταντίνος Μουρατίδης Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Δυναμική Σολιτονίων σε συζευγμένα μη γραμμικά συστήματα Schrodinger" Μαρία Καμπερίδου Βασίλειος Ρόθος
"Ανασκόπηση της Παραμετρικής Προσέγγισης στον Εύρωστο Έλεγχο" Πετρούλα Τσαμπούκα Ευστάθιος Αντωνίου

Σελίδες

X