Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2013
Συγγραφέας Επιβλέπων
«Molecular languageς: From WK-recognizability to MSO-definability.(Μοριακές γλώσσες: Από την WK-αναγνωρισιμότητα στην MSO-oρισιμότητα)». Μαριάννα Δερμεντζή Γεώργιος Ραχώνης, Δημήτριος Πουλάκης, Δημήτριος Πουλάκης
«Διασυσχέτιση χρονοσειρών με χρήση της δυναμικής χρονικής στρέβλωσης». Νίκη Πανδριά Δημήτριος Κουγιουμτζής
"Πολλαπλασιαστές σε συμμετρικούς χώρους τάξης Ι" Aθηνά Αϋφαντή Μιχαήλ Μαριάς
"Ανάπτυξη εξελεκτικού αλγόριθμου για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση" Γεώργιος Καρκαμάνης Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Υπολογιστικές μέδοδοι για την επίλυση προβλημάτων του Λογισμού Μεταβολών" Νικόλαος Τογανίδης Νικόλαος Καραμπετάκης
"Ανασκόπηση της Θεωρίας των Ω-ευσταθών Δακτυλίων Ρητών Συναρτήσεων και Εφαρμογές στην Επίλυση Προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου" Ελένη Αλαμπορινού Νικόλαος Καραμπετάκης
"Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο" Ιωάννα Παπατσούμα Νικόλαος Φαρμάκης
"Μπεϋζιανοί εκτιμητές παραμέτρων κατανομών ακραίων τιμών" Σταυρούλα Μπουλοκώστα Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα
"Μονωνυμικά Ιδεώδη Ακμών και Κορυφών" Διονύσιος Θασίτης Χαρά Χαραλάμπους
«Συστηματική Δειγματοληψία και Περιοδικότητες: Η περίπτωση των 3 τιμών» Ελένη Τσαουσίδου Νικόλαος Φαρμάκης
"Δείκτης Αιτιότητας κατά Granger σε χρονοσειρές με χάσματα και εφαρμογή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους" Αντιόπη Τσιαούση Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας στο ΜΑΤΛΑΒ" Θάλεια Κόρδα Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Το ΄πρόβλημα της ικανοποιησιμότητας: Ευρετικές και μεθευρετικές μέθοδοι επίλυσης" Ισμήνη Παπαδημητρούλα Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Ευρετικοί Αλγόριθμοι τύπου Σμήνους και Αποικίας Μυρμηγκιών" Ελένη Μπίκου Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Υπερκυκλικά δινύσματα φραγμένων τελεστών" Δημήτριος Παπαθανασίου Αριστομένης Γ. Συσκάκης
«ΗP –φράγματα για φασματικούς πολλαπλασιαστές πάνω σε γραφήματα» Ευθυμία Παπαγεωργίου Μιχαήλ Μαριάς
«Εκτιμήσεις για κυρτούς ολοκληρωτικούς μέσους αρμονικών συναρτήσεων». Γεώργιος Κελγιάννης Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης
«Modeling and dynamics of knowledge networks». Ευάγγελος Ιωαννίδης Ιωάννης Αντωνίου
«Modeling of discrete time auto-regressive systems with given forward and backward behaviour (Moντελοποίηση πραγματικών χρονοσειρών μέσω συστημάτων αυτοπαλινδρόμησης)». Λάζαρος Μωυσής Νικόλαος Καραμπετάκης
"Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων-Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων-Εφαρμογές σε MATLAB" Γεώργιος Καρτσιώτης Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα

Σελίδες

X