Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2013
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Σύγκριση του δείκτη αιτιότητας κατά Granger και του δείκτη εντροπίας μεταφοράς με εφαρμογή σε προβλήματα αγοράς αγαθών" Ελεονώρα Κουτσούρη Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Μη Γραμμική Παλινδρόμηση" Αγνή Τασοπούλου Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα
"Αριθμητική προσέγγιση σε ημιμαρκοβιανές διαδικασίες ανταμοιβών. Εφαρμογή στον υπολογισμό πιθανοτήτων εμφάνισης διαβήτη σε σχέση με το δείκτη μάζας σώματος" Γεώργιος Ευθυμιάδης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
"Αιτιότητα κατά Granger σε απαριθμητές χρονοσειρές και εφαρμογή σε ιστορικά δεδομένα προστασία της βιοποικιλότητας" Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Network Analysis of Metabolic Networks" Χρήστος Ντάνης Ιωάννης Αντωνίου
"Έλεγχος θερμοκρασίας με ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μικροελεγκτών Αrduino" Μάριος Νικηφοράκης Νικόλαος Καραμπετάκης
"Αλγεβρικά Συστήματα και η Εικασία του Goldbach" Αναστάσιος Στεφάνου Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
"Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης υψηλής τάξης Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων (ODE) με υψηλής τάξης μεθόδους-εφαρμογές σε FOTRAN" Κωνσταντίνος Τσιόκας Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Ζ2 και Ζ2 Χ Ζ2 βαθμωτές Lie άλγεβρες" Ιωάννης Τσαρτσαφλής Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης
"Πολλαπλά πλαίσια Δειγματοληψίας: Εφαρμογές τους εντός και εκτός διαδικτύου" Αναστασία Γεωργιάδου Νικόλαος Φαρμάκης
«Μοντελοποίηση μη ομογενούς συνεχούς ημιμαρκοβιανού μοντέλου σε διακριτό . Εφαρμογή στη εξέλιξη της ασθένειας του ΗΙV» Ζαχαρίας Κυρίτσης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
«Μαρκοβιανές και ημι-μαρκοβιανές στοχαστικές διαδικασίες στον έλεγχο αποθεμάτων και στη διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων». Χρήστος Κεραμυδάς Γεώργιος Τσακλίδης
“Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" Μαρία Ιωαννίδου Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στην Απελευθερωμένη Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελισάβετ Λεσπουρίδου Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Ανάπτυξη της επαναληπτικής μεθόδου συζυγών κλίσεων για την επίλυση γραμμικών συστημάτων και χρήση τεχνικών προρρύθμισης για την βελτίωση του ρυθμού σύγκλισής της». Ρεβέκκα Μωραΐτη Αθανάσιος Μυγδαλάς
«Αλγόριθμοι γραφημάτων για την αναδιάταξη σποραδικών μητρών: Μια συγκριτική μελέτη» Μαρίνα Κοντοκώστα Αθανάσιος Μυγδαλάς
"Υπολογισμός μηδενικών πολυωνυμικών πινάκων" Ιορδάνης Τιφτίκογλου Νικόλαος Καραμπετάκης
"Επίλυση διοφαντικών εξισώσεων και εφαρμογές στην Θεωρία Ελέγχου" Χρήστος Δαραμήλας Νικόλαος Καραμπετάκης
"Ακριβής μοντελοποίηση του πολυωνυμικο-εκθετικού χώρου λύσεων ενός συστήματος" Όλγα Καλεσιάκη Νικόλαος Καραμπετάκης
«Η1-συνέχεια στον Η1 του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού Riesz και των φανταστικών δυνάμεων της Λαπλασιανής σε πολλαπλότητες Riemann» Λάζαρος Βορεόπουλος Μιχαήλ Μαριάς

Σελίδες

X