Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
«Η επέκταση του Λήμματος Schwarz-Pick από τους Beardon και Minda.» Βασιλική Ευδωρίδου Νικόλαος Μαντούβαλος
«Αιτιότητα κατά Granger σε μη-στάσιμες χρονικές σειρές και εφαρμογή στην Οικονομετρία» Κωνσταντίνος Μουρατίδης Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Δυναμική Σολιτονίων σε συζευγμένα μη γραμμικά συστήματα Schrodinger" Μαρία Καμπερίδου Βασίλειος Ρόθος
"Ανασκόπηση της Παραμετρικής Προσέγγισης στον Εύρωστο Έλεγχο" Πετρούλα Τσαμπούκα Ευστάθιος Αντωνίου
"Eπιφάνειες στο χώρο Minkowski (R1)3" Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου Γεώργιος Στάμου
«Υποάλγεβρες ελεύθερων Lie αλγεβρών» Hσαΐα Σεβασλίδου Αθανάσιος Πάπιστας
"΄Χωρική Στατιστική και Ανάλυση σε Χωρικά Δεδομένα Πλέγματος" Ραφαέλα Λαδοπούλου Γεώργιος Τσακλίδης
Προσαρμοστικές Μέθοδοι Δειγματοληψίας: Διαδικασίες RDS, Εκτιμητές και Προσομοίωση. Ελπίδα Πρασοπούλου Νικόλαος Φαρμάκης
«Automata on infinite words and games (Αυτόματα σε άπειρες λέξεις και παίγνια Χρήστος Όρλης Γεώργιος Ραχώνης
Στατιστική ανάλυση Fractal Σημειακών Διαδικασιών.Εφαρμογή στη Σεισμολογία. Ελευθερία Κώττη Γεώργιος Τσακλίδης
Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας Σταυρούλα Ευαγγελοπούλου Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Στατιστική ανάλυση FRACTAL Σημειακών διαδικασιών" Ελευθερία Κώττη Γεώργιος Τσακλίδης
«Παραμετρική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου με τη χρήση Ημιμαρκοβιανών αλυσίδων». Χριστίνα-Ελισάβετ Περτσινίδου Γεώργιος Τσακλίδης
Σχεδιασμοί και Γραφήματα. Ιωάννα Ξένου Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Γκαουσιανά Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία. Το μοντέλο Ising Χριστίνα Μιμίκου Γεώργιος Τσακλίδης
Γκαουσιανά Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία. Το μοντέλο Ising. Χριστίνα Μιμίκου Γεώργιος Τσακλίδης
"Ανάπτυξη τεχνικής νοημοσύνης για παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου" Γιώργος Γιανταμίδης Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Υπερβολική Γεωμετρία Παναγιώτης Χατζηκράχτης Στυλιανός Σταματάκης
Τα δύο βασικά θεωρήματα στα χρηματοοικονομικά. Χρήστος Παπαδούλης Παναγιώτης Βασιλείου
Προσομοίωση Παραμέτρων Με ή Χωρίς Συνθήκες στις Ημι-Μαρκοβιανές Διαδικασίες Ιφιγένεια Καραβέλη Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Σελίδες

X