Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2011
Συγγραφέας Επιβλέπων
Ω-Αναγνωρισιμότητα Λέξεων Ντεμηρούδη Σωτηρία Γεώργιος Ραχώνης
Κώδικες Goppa και το Κρυπτοσύστημα McElience Βασιλειάδου Ζωή Δημήτριος Πουλάκης
Φασματικοί πολλαπλασιαστές και Μέσοι Όροι Riesz σε πολλαπλότητες, ομάδες και γραφήματα Αθανάσιος Γεωργιάδης Μιχαήλ Μαριάς
Τελεστές και Αναλυτικές Συναρτήσεις Αθανάσιος Αρβανιτίδης Αριστομένης Γ. Συσκάκης
Η Εικασία του Stanley για το Βάθος ενός Πολυβαθμωτού Module Αγάογλου Μακρίνα Χαρά Χαραλάμπους
Η Υπερβολική Μετρική και μία Εφαρμογή της σε Εκτιμήσεις της Αυξητικότητας Ολόμορφων Συναρτήσεων Εφραιμίδης Ιάσων Δημήτριος Μπετσάκος
Επιφάνειες με Σταθερή Μέση Καμπυλότητα Σιάσος Πέτρος Στυλιανός Σταματάκης
Κρυφά Ημιμαρκοβιανά Μοντέλα Γιονταμελή Αντουανέττα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Μετασχηματισμός RIESZ επί Πολλαπλοτήτων Ιωαννίδης Γεώργιος Μιχαήλ Μαριάς
Ελεύθερης Στρέψης Μηδενοδύναμες Ομάδες και Lie Άλγεβρες Καρούλη Μαρία Αθανάσιος Πάπιστας
Προγραμματισμός, Ανάγωγα Πολυώνυμα και Αυτομορφισμοί Γουνιώτης Νικόλαος Αθανάσιος Πάπιστας
Αριθμητική Διερεύνηση Μεθόδων Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων με Έμφαση στις Μεθόδους Fehlberg Γεωργιάδης Νικόλαος Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Time Operator and Age of Bernoulli Filtrations Γιαλαμπουκίδης Ηλίας Ιωάννης Αντωνίου
Αριθμητικές Μέθοδοι Υψηλής Τάξης για την Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και Συστημάτων Χαρίλαος Λάμπρου Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Ευστάθεια Πινάκων και Συστημάτων με τη Μέθοδο των Ιδιοτιμών και Ιδιοδομών Σταυρίδης Φώτιος Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Μια παραλλαγή του Λήμματος Schwarz: Η Ανισότητα Αυξητικότητας κάτω από Συνθήκες για τη Διάμετρο Κλεάνθους Γαλάτεια Δημήτριος Μπετσάκος
2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Μηχανές Turing και Υπερυπολογισιµότητα" Καρυδά Άννα Γεώργιος Ραχώνης
Σύγκριση Συντελεστών Συσχέτισης σε Χρονοσειρές Θεοδοσίου Φαίδρα Ευθυμία Μπόρα - Σέντα
Browner's Fan Theorem Πετράκης Ιωσήφ Αθανάσιος Τζουβάρας
Ρητές Καμπύλες επί Αλγεβρικών Σωμάτων, Αριθμών και Διοφαντικές Εξισώσεις Παρασκευάς Αλβανός Δημήτριος Πουλάκης

Σελίδες

X