Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μελέτη Πολλαπλοτήτων Επαφής με τη βοήθεια Καμπυλοτήτων Ευαγγελία Μουτάφη Φλωρεντία Γουλή Ανδρέου
Καθολικές σειρές Taylor σε διπλά συνεκτικούς τόπους, καθολικές συναρτήσεις και υπερκυκλικότητα Αθανασία Μπαχάρογλου Χαρίκλεια Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου
Type I Optimality of Weighing Designs with N=3(mod 4) Runs Onea Mihaela-Andreea
Φράκταλ και Χάος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βεργίδης Θεόδωρος Βασίλειος Ρόθος
Στοχαστικά και Προσδιοριστικά Επιδημικά Μοντέλα Ελένη Λύτρα Γεώργιος Τσακλίδης
Δειγματοληψία Πολλαπλών Πλαισίων Τζελαπτσής Αθανάσιος Νικόλαος Φαρμάκης
Σχεδίαση και Σύνθεση Ελεγκτών για Μοντέλα Σειριακών Εφοδιαστικών Αλυσίδων Ραφαηλίδης Φώτιος Παναγιώτης Τζιώνας
Ανάλυση Σειριακών Εφοδιαστικών Αλυσίδων με τη Χρησιμοποίηση Κλασικών Μοντέλων Ελέγχου Βαβούρας Στέργιος Παναγιώτης Τζιώνας
Μελέτη του Χώρου J. Hagler Βομβέλλη Ειρήνη Ιωάννης Γάσπαρης
Μια Αναλυτική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Καταστροφής με Ν Παίκτες Παπατσίρος Γεράσιμος Παναγιώτης Βασιλείου
Πινακοεκθετικές Κατανομές και Κατανομές Τύπου Φάσεων στη Θεωρία Ανανέωσης και τη Θεωρία Κινδύνου Βαταμίδου Ελένη Γεώργιος Τσακλίδης
Πιθανότητες Καταστροφής για το Μοντέλο Cramer-Lundberg Μακρίδης Ανδρέας Γεώργιος Τσακλίδης
Μαθηματικές Έννοιες ως Διδακτικοί Μετασχηματισμοί της ΕτΔ Τσιώτας Δημήτριος Ιωάννης Αντωνίου
Δειγματοληψία στον Παγκόσμιο Ιστό και σε Βάσεις Δεδομένων-Ηλεκτρονικό Έγκλημα Τιφτίκογλου Ιορδάνης Νικόλαος Φαρμάκης
Αναλυτικές Συναρτήσεις Θετικού Πραγματικού Μέρους Τρύφωνος Χριστιάνα Αριστομένης Γ. Συσκάκης
Το Διαδίκτυο ως Εργαλείο Διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης Αντωνίου
Αριθμητικές Μέθοδοι για την Επίλυση Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων. Εφαρμογές με Προγράμματα FORTRAN Ροίδου Αγορίτσα Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Θεωρία -μη- Ομογενών Μαρκοβιανών Συστημάτων Μωυσιάδης Θεόδωρος Παναγιώτης Βασιλείου
Τιμολόγηση Εξωτικών Δικαιωμάτων Παπαδοπούλου Χριστίνα Παναγιώτης Βασιλείου
Υπολογισμός Αντισταθμιστή Ανοιχτού και Κλειστού Βρόγχου με Χρήση GUI Πεχλιβανίδου Γεωργία Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης

Σελίδες

X