Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
Προγραμματισμός Αυτόματου Ρομποτικού Συστήματος για την Εύρεση Κατάλληλου Χώρου και Πραγματοποίηση της Ευθείας και Αντιστροφής Διαδικασίας Στάθμευσης Βασιλειάδης Χρήστος Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Μετασχηματισμός Schwarz-Christoggel και Σύμμορφες Απεικονίσεις μέσω Ελλειπτικών Συναρτήσεων Καρέτσου Αικατερίνη Δημήτριος Μπετσάκος
Αυτόματο Ρομποτικό Σύστημα για τη Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Νικολής Αθανάσιος Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
2009
Συγγραφέας Επιβλέπων
Η Συμβολή της Επίλυσης του Προβλήματος του Βραχυστόχρονου στη Γέννηση του Λογισμού των Μεταβολών Ηλιοπούλου Ολυμπία Νικόλαος Καραμπετάκης
Διαθεματική Προσέγγιση της Θεωρίας Ελέγχου στη Μέση Εκπαίδευση Γιάκας Ιωάννης Νικόλαος Καραμπετάκης
Υποπολλαπλότητες Πεπερασμένου Τύπου Σίνγκ Νεκτάριος Γεώργιος Στάμου
Αυτόματα σε Άπειρες Λέξεις και Άπειρα Δένδρα Τζιτζιλή Μαρία Γεώργιος Ραχώνης
Μοντελοποίηση και Έλεγχος Εφοδιαστικών Αλυσίδων με τη Χρήση Δικτύων Μπαλατσού Σπυριδούλα Παναγιώτης Τζιώνας
Ιδιότητες Υπόλοιπων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης Τσαφής Δημήτριος Χρήστος Νάκας
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (AHP) Τσιμπιδά Χρυσάνθη Γεώργιος Τσακλίδης
Κατασκευαστικές Μέθοδοι στην Αντιμεταθετική Άλγεβρα Σατσλή Νικολέτα Χαρά Χαραλάμπους
Το Θεώρημα του HOLDITCH και Ορισμένες Γενικεύσεις του Παπαδοπούλου Ιωάννα-Ίρις Γεώργιος Στάμου
Μέθοδοι Δειγματοληψίας για κλήση τηλεφωνικού αριθμού Αθανασιάδου Μαρία Νικόλαος Φαρμάκης
Αριθμοί Ramsey Ιωσηφίδης Λεωνίδας Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Μεθοδολογία Μοντελοποίησης στην Ανάλυση Επιβίωσης Μπέγκας Κωνσταντίνος Χρήστος Νάκας
Άλγεβρες του Galois Λαμπράκης Χρήστος Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
Συμβολή στη μελέτη των μη ομογενών Μαρκοβιανών συστημάτων Βασίλειος Δημητρίου Γεώργιος Τσακλίδης
Θεωρία Ομάδων και Lie Αλγεβρών Κωνσταντίνος Κοφίνας Αθανάσιος Πάπιστας
Η Ανομοιότητα μέσα από Δείκτες. Εφαρμογές Κετζάκη Ελένη Νικόλαος Φαρμάκης
Διαδικασίες Άλματος Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Παναγιώτης Βασιλείου

Σελίδες

X