Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2009
Συγγραφέας Επιβλέπων
Ισοδυναμίες Πολυωνυμικών Πινάκων και Εφαρμογή στη Θεωρία Συστημάτων Σωτηριάδου Αργυρώ Νικόλαος Καραμπετάκης
Συσχέτιση Μακράς Διάρκειας στη Διωνυμική Μαρκοβιανή Αλυσίδα και στην Αλυσίδα DNA Παπαπέτρου Μαρία Γεώργιος Τσακλίδης
Πολυμεταβλητή Πολυωνυμική Παρεμβολή Ευριπίδου Αλέξανδρος Νικόλαος Καραμπετάκης
Ρύθμιση Συστήματος Κυψέλης Καυσίμου Βασισμένη σε Μαθηματικό Μοντέλο Προβλεπτικού Ελέγχου και Ανίχνευση Βέλτιστου Σημείου Λειτουργίας Ζιώγου Χρυσοβαλάντου Νικόλαος Καραμπετάκης
Υπολογισιμότητα με Μεμβράνες Μελίδης Θεοδόσιος Γεώργιος Ραχώνης
DNA Computing Σιάγκα Αναστασία Μποζαπαλίδης Συμεών
Εφαρμογές της Δειγματοληψίας Θεοδοσίου Φωτεινή Νικόλαος Φαρμάκης
Έρευνα Πολλαπλών Πλαισίων Νούσκα Ελένη Νικόλαος Φαρμάκης
Ανάπτυξη και Εφαρμογή μέσω της Γλώσσας Συμβολικής Επεξεργασίας Mathematica Κασιδιάρης Μιχαήλ Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Κλασικά και Ασθενή Σταυρωτά Χατζηθεοδώρου Γεωργία Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
Στοχαστικά Μοντέλα Ασύρματης Επικοινωνίας Κρικώνης Κωνσταντίνος Ιωάννης Αντωνίου
Μέτρα Συσχέτισης και Μέτρα Συμφωνίας στη Βιοστατιστική Ευαγγέλου Αλεξάνδρα Χρήστος Νάκας
Μελέτες της Τεκμηρίωσης των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης Παρμακίδου Κωνσταντία Χρήστος Νάκας
Η Μέθοδος της Πολυδιάστατης Κλιμακοποίησης-Εφαρμογές Multimesional Scaling Κωνσταντινίδης Θωμάς
Επεξεργασία Εικόνας με Markov Random Fields Τορτοπίδης Ηλίας Ιωάννης Αντωνίου
Γεννήτριες Τυχαίων Αριθμών και Κυψελικά Αυτόματα Μουστάκας Επαμεινώνδας Ιωάννης Αντωνίου
Μονωνυμικά Ιδεώδη Ελεύθερα Καραβασίλη Αρετή Χαρά Χαραλάμπους
Επεκτάσεις του Λήμματος Schwarz Χάσικου Ελένη Δημήτριος Μπετσάκος
2008
Συγγραφέας Επιβλέπων
Θεωρία Δυναμικού και Κίνηση BROWN Λάσχος Βάιος Δημήτριος Μπετσάκος
WIENER-HOPF Δείκτες Παραγοντοποίησης Καζαντζίδου Χριστίνα Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης

Σελίδες

X