Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2008
Συγγραφέας Επιβλέπων
Διακριτοποίηση Συνεχών Γραμμικών, Χρονικά Αμετάβλητων, Πολυδιάστατων Πολυμεταβλητών Συστημάτων Τσανίδης Χαράλαμπος Νικόλαος Καραμπετάκης
Ανάπτυξη Διαδραστικού Περιβάλλοντος (GUI) μέσω του Matlab για τον Υπολογισμό της Παραμετρικής Οικογένειας των Αντισταθμιστών Μακρής Γεώργιος Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Αυτόματα Δένδρων με Βάρη με Discounting Μανδραλή Ελένη Γεώργιος Ραχώνης
Μάκρο Μεταγωγές Δένδρων Τουλκερίδου Ευρώπη Γεώργιος Ραχώνης
Ο Χώρος του Triselson Μυργιώτης Απόστολος Ιωάννης Γάσπαρης
Κβαντικά Αυτόματα Λόλας Κωνσταντίνος Μποζαπαλίδης Συμεών
Αυτόματα Δένδρων με Βάρη Σερίφης Γεώργιος Γεώργιος Ραχώνης
Λόγοι Πιθανοφάνειας και η Ισχύς των Στατιστικών Ενδείξεων Ράπτης Θωμάς Χρήστος Νάκας
Λογιστική Παλινδρόμηση Σκουφά Ανδρομάχη
Η Ακολουθία Fibonacci Ορισμός-Ταυτότητες-Διαταραχή-Εφαρμογές Γραμματικόπουλος Δημήτριος Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Ασαφείς Πιθανότητες Εφαρμογές στις Μαρκοβιανές Διαδικασίες Καμποσάκης Αναστάσιος Γεώργιος Τσακλίδης
Ανάλυση σε Άθροισμα Τετράγωνων Στοιχείων Απλών Κεντρικών Αλγεβρών Κυριακοπούλου Παρασκευή Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
Επαναληπτικές σχέσεις για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες Γεώργιος Βασιλειάδης Γεώργιος Τσακλίδης
Διοφαντικές Εξισώσεις και Σειρές PUISEUX Δόσπρα Πετρούλα Δημήτριος Πουλάκης
Αυτόματα με Βάρη και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ιντζές Στέργιος Γεώργιος Ραχώνης
Ελλειπτικές Καμπύλες και Πιστοποίηση Πρώτου Λαμπρόπουλος Χαρίσιος Δημήτριος Πουλάκης
Σχετικά με τον Αριθμό Κλάσεων Ιδεωδών των Τετραγωνικών Σωμάτων Αριθμών Μπιμπίρη Ελένη Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη
Τοπικά Ιδεώδη Χάγουελ Ισαάκ Χαρά Χαραλάμπους
Συμβολική Δυναμική, Διαμερίσεις MARKOV και Μουσική από το Χάος Ακρίτίδης Παναγιώτης Ιωάννης Αντωνίου
Στατιστική Ανάλυση του Διαδικτύου Σαμαρούδης Δημήτριος Ιωάννης Αντωνίου

Σελίδες

X